Μετατρέπουμε την πληροφορία σε οπτική αφήγηση

Το πρώτο ελληνικό, ανεξάρτητο πρακτορείο πληροφοριακών γραφημάτων


Τι προσφέρουμε

Στόχος μας είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας πληροφο- ριακών γραφημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πώς δουλεύουμε

Με χαρτί και μολύβι, με υπολογιστή, με έρευνα και ρεπορτάζ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οι συνδρομές

Στην προσπάθειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο δίκαιοι, δημιουργήσα- με πακέτα συνδρομών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενα εργαστήρι επεξεργασίας της πληροφορίας

 1. 1. Εκτόξευση του πυραύλου Falcon |
 2. 2. Οικολογική τεχνολογία πλεύσης |
 3. 3. Η μάχη της πλατείας Ταχρίρ |
 4. 4. Χιονοστιβάδα με 35 νεκρούς στο Αφγανιστάν |
 5. 5. Η κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα

Σας παρέχουμε

1

Πληροφοριακά
γραφήματα

Για τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαι- ρότητας.

2

Κείμενα που συνοδεύουν το κάθε γράφημα

Ωστε να είναι εφικτή η άμεση δημοσίευ- σή του.

3

Διαδραστικά
γραφήματα

Για online εκδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο FAQ


Ο τρόπος που δουλεύουμε

Η διαδικασία παραγωγής ενός infographic

 • Ενδελεχής έρευνα για τη συγκέντρωση των κατάλ- ληλων πληροφοριών.

 • Εντοπισμός των στοιχείων που παρουσιάζουν το μεγα- λύτερο ενδιαφέρον.

 • Εύρεση της κατάλληλης ιδέας για τη σαφέστερη οπτικοποίησή τους.

 • Δημιουργία του πληροφο- ριακού γραφήματος.

 • Παραγωγή του κειμένου.

Από την παραγωγή μέχρι τη διανομή

1

Email
προειδοποίησης

Κάθε πρωί για να γνωρίζετε ποιά θέ- ματα πρόκειται να παραχθούν.

2

Newsletter

Την ώρα που ένα θέ- μα δημοσιεύεται ενημερώνεστε αυτό- ματα μέσω email.

Ο βασικός τόπος δια- νομής. Από εκεί μπο- ρείτε να κατεβάσε- τε αποιοδήποτε

infographic.

Περισσότερες πληροφορίες στο FAQ


Τα πακέτα συνδρομών

Ο διαχωρισμός αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό οι υπηρεσίες μας να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

1

Economy

Λαμβάνετε έναν αριθμό μονάδων κάθε μήνα. Το κάθε γράφημα αντιστοιχεί σε κάποιες μονάδες (cre- dits) ανάλογα με το μέγεθός του.

 • Μπορείτε να αποθηκεύετε τόσα πληροφοριακά γρα- φήματα όσα αντιστοιχούν στην αξία των μονάδων σας.

 • Απευθύνεται κυρίως σε περιοδικές εκδόσεις των οποίων οι ανάγκες σε πλη- ροφοριακά γραφήματα δεν είναι καθημερινές.

 • Πληρώνετε ακριβώς ό,τι
  εσείς χρησιμοποιείτε.

2

Standard

Σας επιτρέπει να χρησιμο- ποιήσετε οποιοδήποτε από τα πληροφοριακά γραφή- ματα της επικαιρότητας.

 • Εχετε επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε πληροφοριακό γράφημα από το αρχείο του igraphics.gr.

 • Απευθύνεται σε μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα, που οι ανάγκες τους για ύλη είναι καθημερινές.

 • Πρόσβαση
  χωρίς περιορισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες στο FAQ


Μας εμπιστεύονται: